Üç Şerefeli Cami ve Külliyesi
Ata Tütüncü

Ata Tütüncü

Arkeoloji

Üç Şerefeli Cami ve Külliyesi

26 Mart 2018 - 06:57

Her gün yanından geçtiğiniz bir miras düşünün. Size ve gelecek nesillere armağan. Anlatılması, bilinmesi gereken bir kültür mirası. Edirne Üç Şerefeli Cami gibi.

II. Murat tarafından inşa ettirilen cami, saatli medrese, mektep, sebil, çeşme ve hazireden meydana gelir. Her şey iyi de hazire nedir? Hazire genelde cami, mescit, tekke, gibi dini yapıların avlularında yer alan etrafı duvarlarla çevrili mezarlık alanıdır.

Üç şerefeli Cami’nin en önemli özelliği dört minaresinin de birbirinden farklı süslemelere sahip oluşudur. Cami’ye adını veren üç şerefeli minarenin yüksekliği yetmiş altı metredir. Birinci merdivenle birinci, ikinci merdivenle ikinci ve üçüncü şerefeye, üçüncü merdivenle yalnızca üçüncü şerefeye çıkılır. Üç Şerefeli Cami 1443-1447 yıllarında yapılmıştır ve zamanında en uzun minareye sahip cami olması ile de önemlidir.

Cami sadece bir yapı olmamakla beraber külliyesi de bulunmaktadır. Caminin doğusunda iki medrese yer almaktadır. Günümüz yatılı okulları gibi hizmet vermekteydi. II. Murad tarafından yaptırılan ilk medrese Saatli Medrese’dir.  Burada on yedi kubbeli öğrenci odası, yazlık ve kışlık olmak üzere öğrenci odaları bulunmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı ikinci medrese Peykler Medresesi adıyla anılmaktadır. Bu medresede on beş öğrenci odası bulunmaktadır.

Caminin ilk ve asıl minaresi üç şerefelidir, diğer minareler sonraki dönem padişahlar tarafından eklenmiştir. Caminin bir başka özelliği ise kesme taş kullanılarak yapılan ilk minare oluşudur. Baklava motifli olan minare Fatih Sultan Mehmet döneminde, tek şerefeli olan minare I.Ahmet döneminde, burmalı olan minare ise II. Mustafa döneminde yapılmıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum