Gençlerin İstihdam Sorunu
Tuğba Yaman

Tuğba Yaman

TUĞBA YAMAN

Gençlerin İstihdam Sorunu

11 Mayıs 2021 - 23:15

Dezavantaj kelime anlamıyla avantajlı olamama durumudur. Bir diğer tanımla bir şeyden mahrum kalabilmektir. Bu sebepten dolayı dezavantajlı gruplar toplumun eriştiği olanaklara erişemeyen bireyleri kapsamaktadır. Dezavantajlı gruba dahil bireylerin; eğitim, sağlık, istihdam gibi kaynaklara erişimleri kısıtlanabilmektedir. Dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunlar ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte özellikle bireyler istihdama katılmada çok büyük zorluklar yaşamaktadır.
Ben bir genç olarak; bu yazımda dezavantajlı gruplar kategorisinde bulunan gençleri ele almak istiyorum. Günümüz çalışma hayatına baktığımızda; üniversite mezunu gençlerin iş deneyimleri olmadığı için, işverenler tarafından çalıştırılmak istenmediğini görüyoruz. İşverenler işgücü piyasasında deneyimli olan, yapılacak olan işle ilgili bilgi birikime sahip kişilerle çalışmak istiyorlar. Biz gençler ise, öğrenim gördüğümüz üniversitelerde ilgili derslerin teorik olarak eğitimini alıyoruz ancak her üniversitenin zorunlu staj programı olmadığı için gönüllü staj yapma ihtimalimiz çok düşük. Gönüllü staj yapmak istediğimizde ise üniversite sigortayı karşılamayacağı için, bazı işyerleri stajı kabul etmiyor. Öğrenci stajını yapamadığı için, işle ilgili bir deneyime sahip olamıyor. Mezun olduğunda ise tecrübesiz olarak nitelendiriliyor. Fark ettiyseniz bu bir döngü halinde tekrar ediyor... Gençler mezun olduğu bölümle ilgili iş bulamadıkları zaman, bilgi birikimini ortaya koyamayacağı işlere yöneliyor. Bu sebepten dolayı genç mezunlar; ortalama ücretlerin ve bireysel becerilerinin altında çalışmak zorunda kalıyorlar. Gençler iş bulamadıkları zaman istihdama katılamıyorlar. İş aramaya devam ediyorlar ancak bir süre sonra pes edip gücenmiş işgücüne dahil oluyorlar.
Ekonomik açıdan konuyla alakalı bir diğer husus; gençlerin işgücü piyasasında deneyimsiz olmaları ve üniversite mezunu gençlerin iyi koşullarda çalışmak istemeleri işsizliğe etki ediyor ve işsizlikte artış meydana geliyor. Covid-19 salgınının yol açtığı pandemi sebebiyle ise durum çok daha vahim bir hal aldı. Büyük şirketlerin ayakta durmaya çalıştığı, küçük esnafın ise 17 günlük tam kapanma sebebiyle dükkanlarını açamadığı günlerdeyiz. Tüm bu sorunlara rağmen gelecek gençlerin elinde, bu göz ardı edilmemeli ve gençler için istihdam yaratılmalı. Farklı farklı bölümlerden mezun olmuş genç arkadaşlarımın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kapısında kuyruk oluşturmayacağı günlerin gelmesini umutla bekliyorum.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum