BELEDİYE MECLİSİ CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR

BELEDİYE MECLİSİ CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR

BELEDİYE MECLİSİ CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR

BELEDİYE MECLİSİ CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR
02 Ağustos 2022 - 09:15
Reklam

Edirne Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında 05 Ağustos Cuma Günü Saat:14.00'te Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı Edirne Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Gündem :
1- Bir önceki toplantıya ait 05.07.2022 tarihli tutanak
2- 07.07.2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 2022 mali Yılında ek bütçe ile zabıta hizmetlerinde fiilen çalışmakta olan zabıta personeline kanunun yayınlandığı tarihten itibaren verilecek olan maktu mesai ücretleri ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 18.07.2022 tarih ve 918077 sayılı yazısı.
3- 07 .07 .2022 tarih ve 3l889 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden 2022 Mali Yılında Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde fiilen çatışmakta olan personele 07.07.2022 tarihinden itibaren verilecek olan maktu- mesai ücretleri ile ilgili İtfaiye Müdürlüğünün 20.07.2022 tarih ve 918665 sayılı yazısı.
4- Belediyemiz İmar Komisyonunun 22.07.2022 tarih ve 2022142 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07 .2022 tarih ve 921222 sayılı yazısı,
5- Kadro iptal ve İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.07.2022 tarih ve imar komisyon görüşü ile 922893 sayılı yazısı.
6-"Asansör periyodik Kontrol Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; A Tipi muayene kuruluşunun belirlenmesi için komisyon kurulması, bu komisyonca belirlenecek A Tipi muayene kuruluşu ile yetki protokolü  yapılması, aynı komisyon tarafından asansör periyodik kontrol. Ücretlerinin belirlenmesi, protokol yapmak ve imzalamak üzere Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın yetkili kılınması ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2022 tarih ve 92291l sayılı yazısı.
7- Edime Belediyesini temsilen Oğuz TEKiN, Refik ŞAHİN ve Duygu ŞENER,in "Edime Belediyesi Personel  Anonim Şirketi'ni münferiden atacakları  imza ile temsil ve ilzam yetkisinin 30,04.İ024 (dahil) tarihine kadar uzatılması ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünnn29.07.2022 tarih ve 923471 sayılı yazısı.
8- İmar Komisyonuna havale edilen konularla ilgili olarak İmar Komisyonunun 29.07.2022 tarih ve 2o22l43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 sayılı imar komisyonu raporları ile imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07 .2022 tarih ve 923293 sayılı yazısı.
9- İşletme  ve iştirakler Müdürlüğünce malzemelerin depolanması ve stok takibinin yapılması amacıyla Tayakadın Köyü 234 ada, 2 parsel sayılı bağımsız bölüm: 8 ile bağımsız bölüm: 9 olan 2 adet 530 metre kare  taşınmaz depo ve asma katlı depo olarak (Beş) yıl süre ile kiralanması ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 28.07.2022 tarih ve 923024 sayılı yazısı,
10- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bağlı Destek Hizmetleri Biriminin Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak faaliyet göstermesi; ayrıca Belediyemiz işletme ve İştirakler Müdürlüğünün 2022 mali yılı bütçesi ve personeli  ile birlikte Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlanması ve bu Müdürlük altında yine "İşletme ve İştirakler Birimi" olarak faaliyet göstermesi ile ilgili insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.07.2022 tarih ve 920334 sayılı yazısı.
11-Belediyemizde  kurulacak olan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Görev ve çalışma Yönetmeliği ile ilgili İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünün 28.07.2022 tarih ve 9233l3 sayılı Yazısı.
12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.07.2022 tarih ve 923589 sayılı yazısı.
13- 22.11.2002 tarih ve 2002/105-793 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen ve muhtelif tarihli meclis kararlarıyla değişiklik yapılan Oto Terminal Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 01.08.2022 tarih ve 918504 sayılı yazısı.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
EDİRNE ÇOCUK TRAFİK PARKI’NDA VERİLEN EĞİTİMLER DEĞERLENDİRİLDİ
EDİRNE ÇOCUK TRAFİK PARKI’NDA VERİLEN EĞİTİMLER...
EK ÖDEMEDE TABAN ÖDEMELER REVİZE EDİLMELİ
EK ÖDEMEDE TABAN ÖDEMELER REVİZE EDİLMELİ