Reklam
Reklam
Reklam

PLAN PATLADI

PLAN PATLADI

PLAN PATLADI
13 Mart 2018 - 06:17

Uzunköprü İlçesi Saçlımüsellim Köyünde yapılması planlanan “Patlayıcı Madde Deposu” hakkında açılan dava hakkında Bilirkişi heyet raporunda plan değişikliklerinin birçok sebeple hukuka, doğaya, tarıma aykırı olduğu belirlenerek, Edirne İdare Mahkemesi iptal kararı aldı.

 

AYKIRI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Uzun süredir Uzunköprü’nün Saçlımüsellim Köyüne Yüzbaşıoğlu Kimya Av Malzemeleri Tic. İhr. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “Patlayıcı Madde Deposu” hakkında hem köy halkı hem de yetkili kişiler tarafından yoğun tepkilere neden oluyordu. Konu son olarak Edirne İdare Mahkemesine taşınmasıyla; patlayıcı madde deposu hakkında, mahkemenin ne karar vereceği merakla bekleniyordu. Uzunköprü İlçesi Saçlımüsellim Köyü Demircili Çiftliği mevkii 1697 ve 1698 parsel nolu taşınmazlarda 737 metrekare alanlı 140 tonluk patlayıcı madde depolama amaçlı olarak yapılan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifinin, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 14/10/2016 tarih ve 16696 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, verimli tarım arazisine tesis izni verilmemesi gerektiği, bölgede patlayıcı madde deposuna ihtiyaç bulunmadığı, arazi toplulaştırma sahasında bulunduğundan kiralanamayacağı, güvenlik mesafelerine uyulmadığı, komşu arazilerin zarar göreceği, bilirkişi heyet raporunda plan değişikliklerinin birçok sebeple hukuka, doğaya, tarıma aykırı olduğu belirlendi” gerekçeleriyle patlayıcı madde deposunun inşasını iptal etme kararı aldı. Dün Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneğinden basın emekçilerine konu hakkında detaylı açıklamalarda bulunuldu.

 

“TRAKYALILARA SORMADAN NASIL ANKARA'DAN PLAN YAPMAYA KALKARSINIZ?”

Davanın müdahillerinden, doğa için verdiği mücadelelerle tanınan Av. Bülent Kaçar, konu hakkında süreci aktardı. Kaçar, sert bir tavırla “Trakyalılara sormadan nasıl Ankara’dan plan yapmaya kalkarsınız?” şeklinde duygularını ifade ederken; “Uzunköprü İlçesi Saçlımüsellim Köyü Demircili Çiftliği mevkiinde Yüzbaşıoğlu Kimya şirketinin tarım topraklarımız üzerine Patlayıcı Madde Deposu kurabilmek için yaptırdığı plan değişiklikleri Edirne İdare Mahkemesince iptal edilmiştir. Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği olarak müdahil olduğumuz bu davada yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi heyet raporunda plan değişikliklerinin birçok sebeple hukuka, doğaya, tarıma aykırı olduğu saptanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün hangi akla hizmet bu hukuksuz plan değişikliklerine imza attığını anlamıyoruz. Ancak bu karar ile Trakya tarım toprakları üzerinde tarımsal faaliyet dışında hiçbir kalem oynatılamayacağı umarız anlaşılacaktır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, herhangi bir sahanın, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamayacağı, 8/1-c. maddesinde de, tarım arazilerinin Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamayacağı hükmü yer almaktadır. 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nun 19'uncu maddesinde; ‘Uygulama alanlarında bulunan tarım arazileri, zorunlu sebepler olmadıkça tarım dışı amaçlarla kullanılmaz’ hükmü yer almaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; ‘Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz’ hükmü yer almakta iken Uzunköprülülere, Trakyalılara sormadan nasıl Ankara'dan plan yapmaya kalkarsınız? Tarım bölgesinde tarım dışı faaliyete nasıl izin verirsiniz? Bu nasıl bir kanun tanımazlık ve ciddiyetsizliktir. Üç ayrı kanuna aykırı bir plan değişikliğine imza atan ve onay veren yetkililere nasıl bir yaptırım uygulanacak?  Bu hukuksuzluğa onay verenlerinde idari ve yasal olarak takipçisi olacağız. Davaya konu nazım ve uygulama imar planlarının Edirne İli Çevre Düzeni Planına uyumlu olmadığı, İl Çevre Düzeni Planında yer alan, tarımsal niteliği birinci öncelikli korunacak alanlar fonksiyonuna dayanak olan 5403 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesi hükmü gereği, patlayıcı madde depolama tesisi için kamu yararı kararı bulunmadığı ve yapı tarımsal amaçlı olmadığından, plan değişikliğinin tarımsal niteliği birinci öncelikli korunacak alanlar fonksiyonu ile uyumlu olmadığı mahkeme kararı ve bilirkişi raporu ile kesin olarak tespit edilmiştir” dedi.

 

“KORUMAYA KARARLIYIZ”

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneğinden yapılan açıklamada; “Trakya'da hukuksuzluğa ve doğa talanına karşı anayasal ve yasal haklarımızı kullanarak doğamızı, arazilerimizi korumaya kararlıyız” şeklinde davranış göstereceklerini belirterek; “Edirne İdare Mahkemesi gerekçeli kararında 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin hukuka uygun olmadığına ve planlama esasları ile şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olduğuna hükmetmiştir. Trakya'nın ve Türkiye'nin tarım topraklarında yapılmak istenen her tür plana karşı Edirne İdare Mahkemesinin verdiği bu karar önemli ve emsal niteliktedir. İdari işlemlerle, plan değişiklikleriyle kanunun üstüne çıkılamayacağını kamu yararına, doğaya aykırı davranılamayacağını umarız yetkililer bu kararla çok iyi anlamışlardır. Unutulmaması gereken Trakya'da hakim fonksiyonun tarımsal faaliyetler olduğudur. Birde hukuksuzluğa her zaman karşı çıkan ve çıkacak olan Uzunköprülülerin, Trakyalıların olduğu unutulmamalıdır. Trakya'da hukuksuzluğa ve doğa talanına karşı anayasal ve yasal haklarımızı kullanarak doğamızı, arazilerimizi korumaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
ÇİRKİN SALDIRI!
ÇİRKİN SALDIRI!
EDİRNE’NİN SAHİBİ OLACAĞIZ!
EDİRNE’NİN SAHİBİ OLACAĞIZ!