TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NİN BİLİMSEL YAYIN ÇALIŞMALARINDA...
Ender Bilar

Ender Bilar

Edirne’de Kültür Sanat

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NİN BİLİMSEL YAYIN ÇALIŞMALARINDA EDİRNE

24 Mayıs 2022 - 07:13

Kentimizin yükseköğretim kurumlarından olup kuruluşunda bir bölge üniversitesi olan Trakya Üniversitesi, bugün Edirne il ve ilçelerindeki akademik birimleriyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlam da Trakya Üniversitesi kentin tarihi ve kültürel miraslarını korumak, geleceğe taşımak, araştırmalar sonucunda elde edilen bilgi ve belgeleri yazılı veya dijital ortamda yayımlayarak toplumu aydınlatma adına da yürüttüğü çalışmalarıyla bölgenin ve ülkemizin önemli eğitim kurumlarındandır.
Geçmişten günümüze üniversitelerin temel görevi araştırmak, bilgi üretmek ve yaymak olmuştur. Trakya Üniversitesi akademisyenleri de yapmış oldukları bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslararası alanda yayımlayarak araştırmacılara ışık olmakta ve kariyerlerini belirlemektedir. Bilgi toplumunu oluşturan günümüz toplumunda üniversitelerin kalitesi ve verimliliği toplumlar için önemlidir. Üniversitenin ürettiği toplam bilimsel yayın çalışmalarının öğretim elemanı sayısına oranı üniversitelerin akademik kariyer sıralamalarını etkilemektedir. 
Üniversitelerin en önemli laboratuvarlarından biri kütüphaneleridir. Gelişmiş ülkelerde üniversiteler önce kütüphanelerini kurmaktadır. Üniversiteler sahip oldukları basılı ve elektronik materyal ve yayımladıkları yayın sayıları ile değerlendirilmektedir. Trakya Üniversitesi çağdaş bilgi teknolojileriyle donatılmış, 13.000 metrekare kapalı alanı olan modern bir kütüphane binasına sahiptir. (Daire Başkanı olarak kütüphanenin kuruluş ve gelişmesinde görev yapma onuruna eriştiğim üniversite de Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Birliği’ni kurupkurucu Başkanı olmakla gururluyum. Bizlere bu gururu yaşatan dönemin Rektör ve idari yöneticileri ile çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Başarının yolu takım olmaktan geçmektedir.)
Trakya Üniversitesi’nin 40. Kuruluş yılında Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri aracılığıyla bugüne kadar üretilen bilimsel çalışmaları ve bu çalışmaların ne kadarının Edirne başlıklı konuları kapsadığını incelediğimizde aşağıdaki veriler ortaya çıkmaktadır. 
Yaptığımız çalışma sonunda, 1982-2021 yılları arasında üniversite de toplam 8.065 adet bilimsel çalışma üretildiği tespit edilmiştir. Bu çalışmaları yıllara göre incelediğimizde 1982-1991 yılları arasında 298, 1992-2001 yılları arasında 1.604, 2002-2011 yılları arasında 2.384, 2012-2021 yılları arasında da 3.779 çalışma üretildiği görülmüştür. Yine yaptığım çalışmayla üretilen 8.065 çalışmanın sadece 536’sının Edirne (merkez ve ilçe başlıkları dahil) başlıklı olduğu görülmüştür. Edirne ile ilgili yapılan çalışmaların en yoğunu 347 çalışmayla yüksek lisans tezinde gerçekleşmiştir. Bunu tıpta uzmanlık dalında 124, doktora dalında da 35 çalışma izlemiştir. Yine yaptığım araştırmada üniversite bünyesinde yapılan tüm çalışmaların içinde Edirne ile ilgili çalışmanın % 15.05 oranında gerçekleştiği görülmektedir. 
T.C. Yükseköğretim kurumunun da temel aldığı WOS (WEB OF SCIENCE) indeks veri tabanında taranan dergiler kapsamında Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin yapmış olduğu çalışmaları araştırdığımızda da aşağıdaki sonuçları bulmaktayız. Tablo incelendiğinde üniversitenin kuruluşundan bugüne WOS indeks veri tabanında Trakya Üniversitesi adresli 18 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 8.021 yayının yer aldığı tespit edilmiştir. Gerçekleşen bu yayınların ise 129’u Edirne başlıklıdır. Toplam 8.021 çalışmanın 6.146’sı makale olup bu makalelerin içinde de 104 adedi Edirne başlıklıdır. WOS indeks veri tabanında yapılan araştırmada Trakya Üniversitesi adresli yapılan 8.021 yayının akademisyen arasındaki paylaşımını incelediğimizde de ilk ve dördüncü sırada şu akademisyenler sıralanmaktadır. Necdet Süt 254 yayın ile birinci olurken Muzaffer Demir 169 yayın ile dördüncü sırada yer almaktadır. Yine tüm yayınlar içinde Edirne başlıklı 129 yayının akademisyenler arasında dağılımına baktığımızda da; Galip Ekuklu 13 yayın ile birinci, Ahmet Asan 10 yayın ile ikinci, Burcu Tokuç da 8 yayın ile üçüncü sırada olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmayı toplam indekslenen 6.146 makale türüne göre incelediğimizde ise birinci sırayı yine Necdet Süt 205 makale ile alırken, ikinciliği 113 makale ile İrfan Çiçin, üçüncülüğü de 102 yayın ile Metin Aydoğdu’nun aldığı görülmektedir. Edirne başlıklı yayınlanan 104 makale içinde tarama yaptığımızda da birinciliği yine Galip Ekuklu 13 makale ile birinci, Ahmet Asan 9 makale ile ikinci Cem Tokatlı’da 6 makale ile üçüncü sırada yer almıştır. 
Yükseköğretim kurumunun “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” incelendiğinde; Trakya Üniversitesi’nin Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının 2018 yılında 0,0605, 2019 yılında 0,088, 2020 yılında 0,161 dir. WOS (SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI) indeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının ise 2018 yılında 0,1921, 2019 yılında 0,195, 2020 yılında da 0,228 olduğu görülmektedir. 
Yaptığımız çalışmaları belgeler ışığında incelediğimizde Trakya Üniversitesi adresli üretilen bilimsel çalışmaların öğretim elemanı başına düşen yayın sayısına oranladığımızda sayının çok düşük olduğu, Edirne ile ilgili yapılan çalışmaların da çok yetersiz düzeyde olduğu görülmektedir. Tarihi süreç içinde Edirne gerek coğrafi gerekse stratejik konumu itibariyle imparatorlukların, devletlerin önemli kentlerinden biri olmuş ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmanın yanında Osmanlı imparatorluğuna 88 yıl başkentlik yapma onuruna erişmiştir. Edirne tarih, kültür, sanat, eğitim ve sağlık alanlarında tarihi dönemler içinde ilkleri gerçekleştirmiştir. 
2022 yılının Edirne Yılı olması nedeniyle Edirne Belediyesi’nin ulusal alanda açtığı “Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması”na Trakya Üniversitesi akademisyenleri katılmalı ve üretecekleri fikir projeleriyle kentin şehir tarihine isimlerini yazdırmalıdır. Edirne’nin şehir tarihi için çok değerli olan “Edirne Şer'iyye Sicilleri” hala arşivlerde beklemektedir. Arşivlerin tozlu raflarında bekleyen Edirne ile ilgili birçok belge bulunmaktadır. Akademisyenlerimiz Trakya Üniversitesi Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi bölgeye hizmet eden merkezlerde aktif görev alarak Edirne ile ilgili çalışmaları artırma gayreti içinde olmalıdır. Trakya Üniversitesinin yürüttüğü “Edirne Konferansları” etkinlikleri önemli ve değerlidir.
Üniversite; Kentimizin gelişimi için gerçekleştirilecek kültürel, sanatsal, ekonomik ve mimari tüm projelerde lider olmalıdır. Edirne için gece gündüz çalışan değerli bilim insanları, Dr.Ratip Kazancıgil,“Edirne'yi tanıyıp da sevmemek ve sevip de âşık olmamak mümkün değildir. Edirne, Kendisini Kendine "Âşık" Eden Bir Şehirdir” derken,Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver ne kadar güzel söylemiş. “Her Şey Biter, Edirne Bitmez”. Nokta.

www.enderbilar.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum