YARININ KÜLTÜR MİRASI BUGÜNÜN DİJİTAL ÇAĞINDA
Ender Bilar

Ender Bilar

Edirne’de Kültür Sanat

YARININ KÜLTÜR MİRASI BUGÜNÜN DİJİTAL ÇAĞINDA

21 Aralık 2018 - 06:46

Toplumların yaşam biçimleri ile sosyal ve ekonomik yaşamlarını, dil, din, gastronomi, folklor, tarih ve benzeri kültür öğeleri etkilemektedir. Tarihi süreç içerisinde geçmişten günümüze ulaşan bu kültür öğeleriyle toplumlar geçmişini öğrenebilmektedir.

Özellikle 21.yüzyılda teknolojinin gelişimine paralel yazılı, görsel, medya ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, toplumsal kültür düzeyinin yükselmesi, dünyada yaş ortalamasının yükselişi gibi etkenler toplumların, kentlerin ve milletlerin kültür miraslarının tanınırlığının artmasına imkân tanımıştır. Bilimcilerin arşiv ve kütüphanelerde yaptığı araştırmalar ile üretilen bilgiler, sözlü, basılı, görsel ve dijital kültür öğeleri aracılığı ile çoğaltılabilme ve paylaşılabilme özelliğine erişmiştir.

Bugün Edirne’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde 4 eseri bulunmaktadır. Selimiye Camii ve Külliyesi Dünya Kültür Mirası Listesine, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı, Bahar: Kutlaması: Hıdrellez ve Kakava Festivali’de,  “İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Miras Temsili Listesi”ne girmiştir.  Bu bağlamda, Edirne’nin Uzunköprü Köprüsü’de 13/04/2015, Sultan II.Bayezid Külliyesi’de 13/04/2016 yılında geçici listeye dahil edilmiş olup yakın zamanda listeye girmesi beklenmektedir. Ayrıca, coğrafi işaretlemeye dâhil edilmiş gastronomik zenginliğinin yanında, Hıdrellez-Kakava ve Edirne Ciğeri gibi geleneksel festivalleri de Edirne’nin zengin kültürel potansiyelini yansıtmaktadır.

İşte, yerel kültür mirasının gerekliliğinin fark edilmesi sonucu teknolojik gelişmelerin de katkılarıyla günümüzde kültür mirası niteliğindeki eserlerin uzun süre korunması, çoklu erişimi ve paylaşımı üzerine farklı uygulamalar ve platformlar geliştirilmiştir (Külcü; 2013, s.875). Bu gelişmeler sayesinde toplumların özgün kimliklerinin kaybedilme tehdidi en aza indirilmiştir. Yapılması gereken, kültür miraslarımızın insanlığın yaşamına, dolayısıyla kentin turizm potansiyeline kazandırılmasıdır. Edirne merkez ilçede 995’i olmak üzere ilimiz genelinde toplam 1409 adet taşınmaz kültür varlığı yer almaktadır. Böylesi zengin bir hazinenin üstünde yaşamaktayız. Bunun değerini bilmek, bu kentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkarak gün ışığına çıkmasına ve toplumla buluşması için çaba harcamak gerekmektedir. Kentimizin tarihi geçmişi, Abdurrahman Hibrî, Tosyavizâde Dr.Rıfat Osman, Ahmet Bâdi, Osman Nuri Peremeci, Rakım Ertür, Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver ve Dr.Ratip Kazancıgil gibi şehir tarihçilerinin yaptığı çalışmalar ile günümüze aktarılmıştır. Bu üstatlarımızın yaşadığı dönemlerindeki araştırma ve yayın konusundaki teknik altyapıyı düşündüğümüzde ne zor şartlarda bizlere bu hizmetleri ulaştırdıklarını görmekteyiz.

Teknoloji alanındaki bu gelişmelerle toplumumuzun her yaştaki bireyleri bilgisayarlar ve akıllı telefonlar aracılığıyla interaktif ortamdan kentin bilgi merkezleri ile kültür miraslarını ziyaret edebilmektedir. Sosyal medya hesaplarından kent tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili fotoğrafları paylaşabilmektedir. Aslında bu tür paylaşımlar da kentlerin tanıtımına katkı sağlamaktadır.

Edirne Belediye Başkanlığının kurmuş olduğu Edirne Kent Müzesi WEB sayfasında da, “Kent Belleği” butonu altında kentin sözlü, yazılı, görsel ve dijital kültür mirası değerleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir veritabanı bulunmaktadır. Ayrıca yine WEB sitesinde “Size Özel” butonunun altındaki “Soyağacı” bağlantısıyla da, halkımızın elinde var olan Edirne ile ilgili her türlü belgeyi yüklemeleri, müze de bir soyağacı oluşturmaları hedeflenmiştir. Sosyal medyada birçok kişi Edirne ile ilgili fotoğrafları paylaşırken, kent müzesi sayfasına yüklenen belge sayısının yok denecek kadar az oluşu üzücüdür. Sizlerin elinde var olan Edirne konulu fotoğraflar buraya yüklendiğinde geleceğe miras kalacaktır. Yaşadığın kentin tarihi bir belgesi, isminiz ile birlikte geleceğe aktarılacaktır.

Sonuçta yaşadığımız çağ, dijital çağdır. Dijital çağda ürettiğimiz veya geçmişten günümüze bizlere ulaşan bilgi ve belgeler, bilgi teknolojileri aracılığıyla geleceğin kültür mirasını oluşturacaktır. www.edirnekentmuzesi.com sayfasını ziyaret ederek, geleceğe izler bırakalım. Ama müzeyi de muhakkak ziyaret edelim.

YORUMLAR

  • 0 Yorum